06 / 06 / 2020

Salnameya alakiyan

P PTS

S sal

Ç Tizarî

P her

C cum

C Sat

P Aştiyê

0 bûyer,

2 bûyer,

2 bûyer,

4 bûyer,

-

Danûstendina Tenduristiyê: Dê Karûbarê ancyêwirmendiya Endezyariyê ya Pêveka Ankaray dê bête girtin

1 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

2 bûyer,

0 bûyer,

2 bûyer,

2 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

2 bûyer,

1 bûyer,

2 bûyer,

1 bûyer,

1 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

1 bûyer,

1 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,

0 bûyer,